Thema: Artistieke & culturele sector

Brussel beschikt over een rijk, divers en hedendaags kunstenaanbod, en staat daarvoor (inter)nationaal hoog aangeschreven. Het Gewest is ook een enorme aantrekkingspool voor kunstenaars. De grootstedelijke context, het internationale, multiculturele karakter, de aanwezigheid van (inter)nationaal gerenommeerde kunstopleidingen en de relatief goedkope levensstandaard in vergelijking met andere grootsteden, zorgen voor een vruchtbare voedingsbodem voor artiesten

RAB/BKO wil de uitwisseling en samenwerking tussen organisaties, kunstenaars en andere sectoren stimuleren, en dit op allerhande manieren: kennisdeling, infosessies, netwerkmomenten, etc. Daarnaast kaarten de netwerken de uitdagingen en moeilijkheden aan waarmee de sector geconfronteerd wordt, en zoeken ze mee naar oplossingen.

Toon enkel RAB / BKO
Documentatie

OPC Grenoble | L'Observatoire n°49: Droits culturels - controverses et horizons d'action

Met dit dossier wil l'Observatoire zoveel mogelijk theoretische, politieke en historische kennis verzamelen over les droits culturels (een concept dat in het cultuurbeleid van Frankrijk veel wordt gebruikt, en is gebaseerd op het 'Internationale Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten'). Daarnaast presenteren ze ook verschillende voorbeelden en visies op het thema, komende van politiekers, filosofen, politicologen, juristen en verantwoordelijken in de culturele sector. [artikel in het Frans]
Artistieke & culturele sector Beleid Publiekswerking
Documentatie

Alternatives théâtrales | #131 Écrire, comment ?

Uitwerken, opstellen, componeren, aanpassen, citeren, copy-pasten, improviseren, dirigeren, op of naast het podium, met of zonder literaire ambities, met een pluri- of transdisciplinair doel, in een solitair of collectief proces, met woorden, geluiden, beelden of het lichaam... Hoe schrijven voor het podium van vandaag? Hierover gaat #131 van Alternatives théâtrales, dat op vrijdag 24 maart om 17:00 wordt gepresenteerd in La Bellone in Brussel. [artikel in het Frans]
Artistieke & culturele sector
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11