Thema: Artistieke & culturele sector

Brussel beschikt over een rijk, divers en hedendaags kunstenaanbod, en staat daarvoor (inter)nationaal hoog aangeschreven. Het Gewest is ook een enorme aantrekkingspool voor kunstenaars. De grootstedelijke context, het internationale, multiculturele karakter, de aanwezigheid van (inter)nationaal gerenommeerde kunstopleidingen en de relatief goedkope levensstandaard in vergelijking met andere grootsteden, zorgen voor een vruchtbare voedingsbodem voor artiesten

RAB/BKO wil de uitwisseling en samenwerking tussen organisaties, kunstenaars en andere sectoren stimuleren, en dit op allerhande manieren: kennisdeling, infosessies, netwerkmomenten, etc. Daarnaast kaarten de netwerken de uitdagingen en moeilijkheden aan waarmee de sector geconfronteerd wordt, en zoeken ze mee naar oplossingen.

Toon enkel RAB / BKO
01 jun.

Kunstenpunt | Kick-off Do It Together

D.I.T. (Do It Together) startte als een open call aan kunstenaars en kunstorganisaties om samen de positie van kunstenaars te versterken. Het is een collectief traject waarbij – onder begeleiding van Kunstenpunt – ideeën worden ontwikkeld tot blauwdrukken voor concrete initiatieven. De oogst van de open call voor ideeën is binnen en op 1 juni kan je komen luisteren naar meer dan twintig verfrissende voorstellen die op heel verschillende manieren de positie van kunstenaars willen versterken. Afspraak op 1 juni vanaf 09u30 in de Ravensteingallerij.
Artistieke & culturele sector
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10