Thema: Artistieke & culturele sector

Brussel beschikt over een rijk, divers en hedendaags kunstenaanbod, en staat daarvoor (inter)nationaal hoog aangeschreven. Het Gewest is ook een enorme aantrekkingspool voor kunstenaars. De grootstedelijke context, het internationale, multiculturele karakter, de aanwezigheid van (inter)nationaal gerenommeerde kunstopleidingen en de relatief goedkope levensstandaard in vergelijking met andere grootsteden, zorgen voor een vruchtbare voedingsbodem voor artiesten

RAB/BKO wil de uitwisseling en samenwerking tussen organisaties, kunstenaars en andere sectoren stimuleren, en dit op allerhande manieren: kennisdeling, infosessies, netwerkmomenten, etc. Daarnaast kaarten de netwerken de uitdagingen en moeilijkheden aan waarmee de sector geconfronteerd wordt, en zoeken ze mee naar oplossingen.

Toon enkel RAB / BKO
Documentatie

FWB | Eindverslag van de Kurt Salmon missie over het theaterlandschap in FWB

Tijdens de zitting van 12 januari 2017 werd het eindverslag van de Kurt Salmon missie over de theatersector in de Fédération Wallonie-Bruxelles voorgesteld in het Parlement. Het consultancy bureau Kurt Salmon kreeg  in 2016 van Joëlle Milquet de missie om een analyse te maken van de sector, en aanbevelingen of verbeteringen te formuleren om uitgaven te verminderen en zo meer budget vrij te maken voor creatie en artistieke tewerkstelling. Hieronder vindt u een link naar het verslag van deze parlementaire sessie en enkele persartikels over het onderwerp. [artikel in het Frans]
Artistieke & culturele sector Beleid Economie
Documentatie

Nele Sels | Thesis: Muziek zonder grenzen - Voor een beter Belgisch muzieklandschap

In het kader van BE For Music onderzocht Nele Sels, student Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen, de verschillen tussen de twee muzieklandschappen in België (Vlaanderen en Wallonië) en de drempels en drivers voor een samenwerking tussen beide muzieksectoren. Ook onze hoofdstad wordt onderzocht; in Brussel zijn die verschillen veel minder aanwezig, en hier vinden we tal van initiatieven en voorbeelden waarbij de twee gemeenschappen elkaar ontmoeten en samenwerken, zonder daar echt moeite voor te te moeten doen. 
Artistieke & culturele sector
1 2 3 4 5 6