WIELS | Een tentoonstelling over de afwezigheid van een museum voor hedendaagse kunst in Brussel

In het kader van haar tiende verjaardag organiseert WIELS, het centrum voor hedendaagse kunst, de tentoonstelling "Het afwezige museum". Deze tentoonstelling bevraagt de rol van musea vandaag de dag en de afwezigheid van een museum voor hedendaagse kunst in onze hoofdstad. 

"Dans cette exposition spéculative, des œuvres existantes et des nouvelles productions d'artistes contemporains s'avancent sur les questions qu'un musée devrait soumettre à l'attention du public, sur les lacunes dans les collections muséales, sur les histoires alternatives qui devraient être racontées, ou sur les identités qui mériteraient d'être représentées." (rtbf.be)

De tentoonstelling (20/04/17 > 13/08/17), die de basis vormt voor verschillende artistieke interventies tijdens het Kunstenfestivaldesarts, vindt niet enkel plaats in het WIELS maar ook in twee naburige gebouwen, het BRASS en de Métropole. De drie gebouwen vormen samen het historische erfgoed van de oude Wielemans Brouwerij. 

De tentoonstelling werd opgezet rond twee complementaire benaderingen

"Op de tweede verdieping van het kunstencentrum wordt er gekeken naar de kunsthistorische en sociale context van Brussel en België. De nadruk ligt daar op de afwezigheden binnenin museale collecties in ons land in tegenstelling tot de aanwezigheid van bepaalde problemen in het publieke debat. Deze sectie krijgt de titel "Het afwezige (Museum)".
De andere ruimtes van de expo vallen onder de titel "Het (afwezige) museum" en vormen een suggestie voor het kunsthistorisch programma dat een toekomstig museum voor hedendaagse kunst van Brussel kan definiëren." (bruzz.be)Sources:

Citroën Artistieke & culturele sector Stadsontwikkeling

Toon enkel RAB / BKO
Nieuws
Nieuws

Hof van Beroep trekt concessierecht in, maar Brussels Expo zal het Koninklijk Circus toch tijdelijk uitbaten

Op basis van de klacht van concessiehouder Botanique besliste het Hof van Beroep om de uitbating van het Koninklijk Circus door Brussels Expo op te schorten tot volgend jaar. Het Hof van Beroep wees op 'partijdigheid en belangenvermenging’ bij het toekennen van de overeenkomst aan de Stad Brussel (via haar vzw Brussels Expo). In het Brusselse schepencollege dat over de concessieovereenkoms besliste, zetelden immers aankomend burgemeester Philippe Close, ex-burgemeester Yvan Mayeur, gemeenteraadslid Christian Ceux, (ontslagnemend) schepen Ans Persoons en schepen Geoffroy Coomans de Brachène - allemaal huidige of voormalige leden van Brussels Expo.Brussels Expo had het programma voor het komende seizoen echter al had uitgewerkt en ingepland voordat ze het nieuws van de opschorting kreeg. Ondanks de uitspraak van het Hof van Beroepbeslistet het college van schepenen en de burgemeester om Brussels Expo het Koninklijk Circus toch tijdelijk te laten beheren, om geen verlies en schadevergoedingen op te lopen. 
Beleid Culturele infrastructuur
Revue de presse

Een petitie voor het Wiertzmuseum

Het Europese Parlement heeft via een onofficiële deal met de Federale Regie der Gebouwen het huis en de tuin van kunstenaar Antoine Wiertz voor 1 euro in erfpacht gekregen, met de voorwaarde het te restaureren. Het huis en de tuin liggen naast het Wiertz-museum en zouden wel eigendom van de Belgische Staat blijven. Naar aanleiding daarvan werd een petitie gelanceerd om deze deal tegen te gaan. De burgers achter de petitie moedigen de Belgische Staat (en het Europese parlement) aan om samen na te denken over een innovatief project voor het Wiertzmuseum, het Leopoldpark en de omliggende buurt. 
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Europa
Nieuws
Nieuws

Veranderingen bij La Concertation

La Concertation des Centres Culturels Bruxellois verandert van naam en wordt "La Concertation - Action Culturelle Bruxelloise". Zo wil de organisatie nog meer haar dagelijkse werking en waarden benadrukken: openheid, nabijheid, partnerschap, uitwisseling en aanwezigheid op het terrein. Ook de nieuwe statuten van La Concertation werden goedgekeurd op de Algemene Vergadering. Organisaties die geen Centres culturels zijn, kunnen nu ook lid worden van de organisatie, terwijl dit vroeger niet het geval was. 
Artistieke & culturele sector