visit.brussels | Brussel herdenkt René Magritte

In 2017 is het 50 jaar geleden dat René Magritte is gestorven. Voor Brussel de gelegenheid om haar bekendste surrealistische schilder nog eens in de bloemetjes te zetten. Fans van de kunstenaar kunnen dit jaar hun hartje in Brussel komen ophalen.


Persbericht - visit.brussels - 15/03/2017

Brussel herdenkt René Magritte

In 2017 is het 50 jaar geleden dat René Magritte is gestorven. Voor Brussel de gelegenheid om haar bekendste surrealistische schilder nog eens in de bloemetjes te zetten. Fans van de kunstenaar kunnen dit jaar hun hartje in Brussel komen ophalen. Naast enkele tijdelijke tentoonstellingen is het de gelegenheid om in de sporen van Magritte te treden met een bezoek aan zijn privéwoning en stamcafé’s, de Greenwich en het Goudblommeke in papier.

Brussel is altijd al een creatieve en culturele hotspot geweest waar kunststromingen zoals het surrealisme perfect konden gedijen. Dit jaar eist Brussel meer dan ooit het statuut op van stad van het surrealisme. De hoofdstad heeft immers duidelijk de invloed ondergaan van een van de meest opvallende kunstrichtingen uit de 20ste eeuw: het surrealisme. Het Atomium, het Musée Magritte Museum alsook het René Magritte museum in Jette bieden dit jaar de unieke kans om aan de hand van tentoonstellingen Magritte op verschillende manieren te ontdekken. Om de bezoeker wegwijs te maken is er naast een brochure over Magritte locaties en evenementen ook een mini-plan met een surrealisme parcours beschikbaar. 

Meer info, hier >>>

Toerisme

Toon enkel RAB / BKO
Persbericht

Cultureel samenwerkingsakkoord Cultuur Culture | Samenwerking groeit: 160.000 euro voor 22 culturele projecten tussen Vlamingen en Franstaligen

In 2014 sloten de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap een cultureel akkoord. Onder impuls van Minister Gatz en Minister Greoli werd in een goede geest van samenwerkingsfederalisme uitvoering aan het akkoord gegeven. Het leidt ertoe dat er binnen het federale België meer overleg is over belangrijke dossiers als het kunstenaarsstatuut of cultuurcommunicatie in Brussel, en moedigen de Ministers tegelijk ook samenwerking en uitwisseling in de sector zelf aan. Voor de derde maal selecteren de Ministers uit een resem aanvragen 22 sterke culturele projecten die kennis, publiek en aanbod uitwisselen over de taalgrens.
Samenwerking
Revue de presse

Grensoverschrijdend gedrag: de culturele sector (NL en FR) reageert

Sinds de getuigenissen over Weinstein in Hollywood, de Bart De Pauw-affaire en de #MeToo-hashtag, kwam in België een groot debat op gang over grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector. Tijdens een parlementaire commissie rond dit thema, zei Vlaams Parlementslid Bart Caron (Groen) dat er zeer veel verzwegen wordt en er een doofpotmentaliteit heerst. Minister Sven Gatz denkt na over een apart meldpunt voor de culturele sector. 
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling