Stad Brussel | Uitbating van het Koninklijk Circus toevertrouwd aan Brussels Expo, ten nadele van de Botanique

Op dinsdag 15 november 2016 heeft de Gemeenteraad van Stad Brussel de beslissing van het Schepencollege goedgekeurd om de uitbating van het Koninklijk Circus toe te wijzen aan Brussels Expo. Brussels Expo is een vzw van de Stad zelf met onder meer burgemeester Yvan Majeur als lid en Philippe Close, Schepen van Toerisme, als voorzitter. De Botanique, die de zaal 27 jaar uitbaatte, (maar vorig jaar haar concessie verloor) tekent beroep aan en vraagt een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid bij de Raad van State tegen deze beslissing. (update 22/11/16) Naast de kwestie van onpartijdigheid en het belangenconflict, borrelt hier ook opnieuw de vraag en bezorgdheid op over de rol van het beleid op vlak van cultuur. 


Even ter herinnering; Stad Brussel, eigenaar van het Koninklijk Circus, verbrak vorig jaar haar conventie met de Botanique om zelf gebruik te kunnen maken van de zaal. Botanique tekende daartegen beroep aan, waardoor de Stad verplicht werd een openbare aanbesteding te lanceren. Twee kandidaten dienden een dossier in; Botanique, gesteund (met 23 miljoen euro) door de privéonderneming Sportpaleis en de Stad zelf, via haar vzw Brussels Expo (met als Voorzitter Philippe Close, schepen van Toerisme bij Stad Brussel). De keuze en voorkeur van het gemeentebestuur om het Koninklijk Circus aan Brussels Expo te geven, is dus allesbehalve verwonderlijk. Hoewel alles via een openbare, officiële procedure is verlopen, kunnen er vragen gesteld worden bij de onpartijdigheid van deze keuze en het belangenconflict van de voorzitter en leden van Brussels. 

"Er moet worden bestudeerd of de stad een juridische entiteit is die volledig losstaat van Brussels Expo en of hun link een probleem is. De Raad van State moet oordelen of de entiteit die de beslissing neemt en diegene die er de voordelen van geniet, niet te veel met elkaar zijn verstrengeld." (Jean Demannez, deredactie.be)

Anderzijds rijst deze keuze ook veel vragen op over de rol van de overheid ten opzichte van de culturele sector. Laten we niet vergeten dat Brussels Expo momenteel ook organisator is van het Brussels Summer Festival en uitbater van Paleis 12 en de zaal La Madeleine en vanaf de zomer 2017, dus ook het Koninklijk Circus. 

Il y a quelques semaines, Joëlle Milquet, conseillère communale CDh et ancienne ministre de la culture nous [rtbf] confiait craindre que toute cela n’était qu’une mascarade. Elle déplorait en tous cas l’attitude la Ville sur ce dossier. "Il y a une sorte de confusion des rôles où le Pouvoir Public, en l'occurrence la Ville de Bruxelles, s’impose comme acteur public principal, un peu monopolistique en matière d’offres culturelles." (rtbf.be)

Daarnaast laat deze overname van het Koninklijke Circus een bittere smaak achter bij de Bitanique. Jean Demannez, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Botanique, legt uit waarom:

"tout portait à croire que notre convention de trois fois neuf ans allait être reconduite. Ni le Botanique ni le Cirque Royal n'avaient imaginé un seul instant que cela allait s'interrompre en 2017. C'est très vexant par rapport au travail qui a été fait, c'est une forme de déni". Et le Président du conseil d'administration [...] rappelle que le Botanique a doublé l'occupation du Cirque Royal au fil de ses années de gestion, avec une fréquentation annuelle de 270 000 spectateurs par an. (rtbf.be)

"We hebben anderhalf miljoen geïnvesteerd in het Koninklijk Circus en we gingen dat bedrag afbetalen op 27 jaar, niet op 18. We blijven dus met een fiks verlies achter. Botanique toonde dat het kennis van zaken had en het Koninklijk Circus bood nog nog groeimogelijkheden." (Jean Demannez, deredactie.be)

Om de keuze van de Stad te verantwoorden, zegt schepen Mohamed Ouriaghli in een communiqué dat Brussels Expo een interessanter projectvoorstel indiende met meer plaats voor alternatieve inhoud zoals theater, dans, circus, urban arts en cinema. 

Tijdens een persconferentie onthulde Denis Delforge, CEO van Brussels Expo, een plan met 50 acties om de zaal te opnieuw te laten leven:

"le modèle que nous mettons en place depuis 80 ans: nous entretenons des infrastructures publiques grâce à des projets porteurs de valeur et qui servent au rayonnement de Bruxelles", 100% des marges générées étant réinvesties "dans les infrastructures que nous gérons" '(D. Delforge, focus.levif.be)

Deze herinvestering van winst in Brussels patrimonium zou een goed argument kunnen geweest zijn om te kiezen voor Brussels Expo in plaats van Botanique-Sportpaleis. Toch spreekt Paul-Henri Wauters, programmator bij Botanique deze logica tegen:

"[...] dans la logique Botanique-Sportpaleis, au regard des chiffres moyens du bilan des comptes réalisés ces dernières années, et cela sans augmenter l'activité, cela dégageait des marges suffisantes pour permettre d'investir en une fois 3 millions d'euros en rénovation le jour de l'ouverture du contrat. Il s'agit d'argent provenant de l'extérieur, investi à Bruxelles. Ce qui signifie, que du côté de la Ville de Bruxelles, cela lui aurait permis d'investir dans des choses plus urgentes." (letitsound.blogs.lalibre.be)

Verschillende oppositieleden in het schepencollege hadden eerder gevraagd om een onafhankelijke jury van experten in te schakelen voor de toewijzing van de zaal. Maar hun vraag werd niet gehoord of beantwoord... 

"Wij hebben beslist om geen jury van experten aan te stellen om de voorstellen te bestuderen. Het is de Grondregie van de Stad Brussel die de kandidaturen heeft bestudeerd en de winnaar heeft gekozen. Net zoals ze dat eerder ook al deden voor het Brusselse casino", vertelde schepen Ouriaghli. (deredactie.be)

De Raad van Bestuur van de Botanique besliste op 22 november 2016 om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van het schepencollege van de Stad Brussel en vraagt de procedure van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid aan bij de Raad van State. 

BRONNEN:

Artistieke & culturele sector Beleid Culturele infrastructuur Toerisme

Toon enkel RAB / BKO
Nieuws
Nieuws

Hof van Beroep trekt concessierecht in, maar Brussels Expo zal het Koninklijk Circus toch tijdelijk uitbaten

Op basis van de klacht van concessiehouder Botanique besliste het Hof van Beroep om de uitbating van het Koninklijk Circus door Brussels Expo op te schorten tot volgend jaar. Het Hof van Beroep wees op 'partijdigheid en belangenvermenging’ bij het toekennen van de overeenkomst aan de Stad Brussel (via haar vzw Brussels Expo). In het Brusselse schepencollege dat over de concessieovereenkoms besliste, zetelden immers aankomend burgemeester Philippe Close, ex-burgemeester Yvan Mayeur, gemeenteraadslid Christian Ceux, (ontslagnemend) schepen Ans Persoons en schepen Geoffroy Coomans de Brachène - allemaal huidige of voormalige leden van Brussels Expo.Brussels Expo had het programma voor het komende seizoen echter al had uitgewerkt en ingepland voordat ze het nieuws van de opschorting kreeg. Ondanks de uitspraak van het Hof van Beroepbeslistet het college van schepenen en de burgemeester om Brussels Expo het Koninklijk Circus toch tijdelijk te laten beheren, om geen verlies en schadevergoedingen op te lopen. 
Beleid Culturele infrastructuur
Revue de presse

Een petitie voor het Wiertzmuseum

Het Europese Parlement heeft via een onofficiële deal met de Federale Regie der Gebouwen het huis en de tuin van kunstenaar Antoine Wiertz voor 1 euro in erfpacht gekregen, met de voorwaarde het te restaureren. Het huis en de tuin liggen naast het Wiertz-museum en zouden wel eigendom van de Belgische Staat blijven. Naar aanleiding daarvan werd een petitie gelanceerd om deze deal tegen te gaan. De burgers achter de petitie moedigen de Belgische Staat (en het Europese parlement) aan om samen na te denken over een innovatief project voor het Wiertzmuseum, het Leopoldpark en de omliggende buurt. 
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Europa
Nieuws
Nieuws

Veranderingen bij La Concertation

La Concertation des Centres Culturels Bruxellois verandert van naam en wordt "La Concertation - Action Culturelle Bruxelloise". Zo wil de organisatie nog meer haar dagelijkse werking en waarden benadrukken: openheid, nabijheid, partnerschap, uitwisseling en aanwezigheid op het terrein. Ook de nieuwe statuten van La Concertation werden goedgekeurd op de Algemene Vergadering. Organisaties die geen Centres culturels zijn, kunnen nu ook lid worden van de organisatie, terwijl dit vroeger niet het geval was. 
Artistieke & culturele sector