RAB/BKO, perspective.brussels, agenda.brussels, visit.brussels | Monitoring culturele infrastructuur in Brussel

Na een werkproces van enkele jaren, zijn RAB/BKO blij om dit belangrijke project eindelijk te kunnen voorstellen. Het Brusselse culturele en vrijetijdsleven heeft er immers een nieuw dynamisch instrument bij voor de zichtbaarheid van alle culturele infrastructuur in Brussel : de Monitoring van de culturele infrastructuur

We willen alle culturele spelers aanmoedigen om vanaf nu de technische fiche van jullie infrastructuur in te voeren in het systeem, via de website agenda.brussels (hier >>>)


Historiek

Sinds het ‘Cultuurplan voor Brussel’ (2009) was de culturele sector vragende partij om een databank te ontwikkelen die alle Brusselse culturele infrastructuur bevat. Naar aanleiding van dit voorstel 11 werd een werkgroep Cartografie opgericht (2010-2012) en een lastenboek opgesteld met een eerste aanzet tot uitwerking van een dergelijke databank .

Het voorstel (en lastenboek) werd in 2014 opgepikt door de Brusselse Gewestregering die de opdracht gaf aan perspective.brussels (vroeger bekend onder ADT/ATO) om deze databank uit te werken. Op 13 december 2016 werd de Monitoring van de culturele infrastructuur en het gebruik van de tool voorgesteld aan de sector tijdens een platform georganiseerd door RAB/BKO. 

De Monitoring: wat en waarom?

De databank werd opgesteld door perspective.brussels – het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (vroegere ADT/ATO) – in samenwerking met visit.brusselsagenda.brussels en RAB/BKO. 

De monitoring is een gratis dienst en is geïntegreerd worden op de website van agenda.brussels. Aan de huizen wordt gevraagd worden om éénmalig hun gegevens in te voeren (zalen, capaciteit, uitrusting e.d.).

Dankzij een gemakkelijke zoekfunctie en interactieve cartografie (naar verwachting online in de tweede helft van 2017) stelt deze monitoring alle nuttige informatie over jullie gebouwen en ruimtes ter beschikking van de artistieke sector, culturele en socio-culturele vzw’s , maar ook het grote publiek, wat logischerwijze zorgt voor meer zichtbaarheid van jullie werking. Daarnaast zullen de gegevens ook beschikbaar zijn voor onderzoeken en analyses omtrent spreiding, stedelijke ontwikkeling, e.a. 

Uw medewerking is cruciaal voor het slagen van dit project. Wij willen u daarom uitnodigen om de vragenlijst in te vullen. Deze bestaat uit een reeks meerkeuzevragen en het invullen zal niet veel tijd vragen (als u alle technische gegevens bij de hand hebt). Om te kunnen inloggen, moet u beschikken over de log-in en het paswoord dat uw organisatie gebruikt om evenementen in te voeren op agenda.brussels. Indien u hier nog niet over beschikt, kan u een nieuw profiel creëeren.

Meer informatie op de website van perspective.brussels >>>


PERSBERICHT - 6/12/2016 - visit.brussels

Beter vertrouwd raken met de Brusselse culturele en socioculturele locaties: oproep tot de beheerders van voorzieningen

Perspective.brussels en Visit.brussels hebben de handen in elkaar geslagen om een dynamische gegevensbank tot stand te brengen van de culturele en socioculturele voorzieningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de Monitoring van de culturele infrastructuur.

De eerste ontwikkelingsfase van de tool Monitoring van de culturele infrastructuur is zopas van start gegaan: de beheerders van culturele en socioculturele voorzieningen worden verzocht om hun locatie via het daartoe bestemde formulier op de website agenda.brussels te plaatsen. Vandaag brengt de website al de Brusselse culturele actualiteit.

In een tweede fase, in 2017, moet deze tool voor de kunstwereld, de culturele en socioculturele verenigingen en ook het brede publiek uitgroeien tot de onmiskenbare zoekmotor voor beschikbare zalen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Minister-President Rudi Vervoort is alvast verheugd over de kansen die aan dit instrument zijn verbonden: “door iedereen die dat wil de kans te bieden om in zijn eigen wijk of in een andere Brusselse gemeente een locatie aan te bieden of te zoeken, moedigen we creatieve projecten aan en ondersteunen we de socioculturele animatie en kunstverspreiding, en op die manier ook de sociale cohesie en de culturele uitstraling van ons Gewest. Dit wordt één van de essentiële, pragmatische hefbomen bij het versterken van de positie van het Brussels Gewest als culturele Hoofdstad en als bassin van maatschappelijke diversiteit en het samen leven”.

Voor de ruimtelijke ordening moet “deze dynamische gegevensbank ons in staat stellen de betrekkingen tussen de (socio-)culturele voorzieningen en hun stedelijke omgeving fijner te analyseren  en te zien hoe cultuur en maatschappelijk georiënteerde initiatieven het Brussels grondgebied sociaal en economisch verrijken”, aldus Christophe Soil, Directeur-Generaal van Perspective.brussels.

“Visit.brussels draagt graag bij tot uitwerking van deze tool en gaat instaan voor de promotie hiervan via zijn website agenda.brussels. Deze databank is uniek in zijn soort in Brussel en moet de cultuuroperatoren van het Gewest in staat stellen een beter zicht te krijgen op het aanbod aan zalen en infrastructuur waarover zij beschikken. Organisatoren van evenementen, kunstenaars en mensen van het vak beschikken hiermee nu eindelijk over een dynamische tool bij het zoeken naar de locatie die het best aansluit bij hun behoeften”, besluit Patrick Bontinck, CEO van Visit.brussels.


Culturele infrastructuur

Toon enkel RAB / BKO
Nieuws
Nieuws

Hof van Beroep trekt concessierecht in, maar Brussels Expo zal het Koninklijk Circus toch tijdelijk uitbaten

Op basis van de klacht van concessiehouder Botanique besliste het Hof van Beroep om de uitbating van het Koninklijk Circus door Brussels Expo op te schorten tot volgend jaar. Het Hof van Beroep wees op 'partijdigheid en belangenvermenging’ bij het toekennen van de overeenkomst aan de Stad Brussel (via haar vzw Brussels Expo). In het Brusselse schepencollege dat over de concessieovereenkoms besliste, zetelden immers aankomend burgemeester Philippe Close, ex-burgemeester Yvan Mayeur, gemeenteraadslid Christian Ceux, (ontslagnemend) schepen Ans Persoons en schepen Geoffroy Coomans de Brachène - allemaal huidige of voormalige leden van Brussels Expo.Brussels Expo had het programma voor het komende seizoen echter al had uitgewerkt en ingepland voordat ze het nieuws van de opschorting kreeg. Ondanks de uitspraak van het Hof van Beroepbeslistet het college van schepenen en de burgemeester om Brussels Expo het Koninklijk Circus toch tijdelijk te laten beheren, om geen verlies en schadevergoedingen op te lopen. 
Beleid Culturele infrastructuur
Revue de presse

Een petitie voor het Wiertzmuseum

Het Europese Parlement heeft via een onofficiële deal met de Federale Regie der Gebouwen het huis en de tuin van kunstenaar Antoine Wiertz voor 1 euro in erfpacht gekregen, met de voorwaarde het te restaureren. Het huis en de tuin liggen naast het Wiertz-museum en zouden wel eigendom van de Belgische Staat blijven. Naar aanleiding daarvan werd een petitie gelanceerd om deze deal tegen te gaan. De burgers achter de petitie moedigen de Belgische Staat (en het Europese parlement) aan om samen na te denken over een innovatief project voor het Wiertzmuseum, het Leopoldpark en de omliggende buurt. 
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Europa
Nieuws
Nieuws

Veranderingen bij La Concertation

La Concertation des Centres Culturels Bruxellois verandert van naam en wordt "La Concertation - Action Culturelle Bruxelloise". Zo wil de organisatie nog meer haar dagelijkse werking en waarden benadrukken: openheid, nabijheid, partnerschap, uitwisseling en aanwezigheid op het terrein. Ook de nieuwe statuten van La Concertation werden goedgekeurd op de Algemene Vergadering. Organisaties die geen Centres culturels zijn, kunnen nu ook lid worden van de organisatie, terwijl dit vroeger niet het geval was. 
Artistieke & culturele sector