Meer zichtbaarheid voor lokale evenementen dankzij een overeenkomst tussen visit.brussels en de gemeente Anderlecht

De gemeente Anderlecht, het Centre culturel Escale du Nord en het Gemeenschapcentrum De Rinck hebben met visit.brussels een overeenkomst getekent om evenementen in Anderlecht op gewestelijk vlak te promoten en een rechtstreekse export van de gegevens van agenda.brussels mogelijk te maken door de organisatoren van evenementen via de verschillende communicatiemiddelen van de gemeente en de partners.


Persbericht - Gemeente Anderlecht

Meer zichtbaarheid voor Anderlechtse evenementen dankzij samenwerking met Visit.brussels

De gemeente Anderlecht heeft onlangs, samen met het Anderlechtse culturele
centrum Escale du Nord en gemeenschapscentrum De Rinck, een overeenkomst
met Visit.brussels ondertekend en dit op initiatief van burgemeester Eric Tomas,
Nederlandstalig cultuurschepen Elke Roex, Franstalig cultuurschepen Fabrice
Cumps en het schepencollege.

Het doel: in Anderlecht georganiseerde evenementen op gewestelijk vlak promoten en een
rechtstreekse export van de gegevens van agenda.brussels door de organisatoren van
evenementen via de verschillende communicatiemiddelen van de gemeente en de
partners mogelijk maken.

Sinds verschillende jaren beheert Visit.brussels via zijn website agenda.brussels een
gewestelijke gecentraliseerde databank met evenementen, manifestaties en culturele
trekpleisters in het Brussels gewest. Deze databank verzamelt activiteiten uit de 19
Brusselse gemeenten en wordt door de actoren uit de sector gevoed door middel van een
extranet. Zo wil men het voor organisatoren van evenementen gemakkelijker maken om
hun informatie te verspreiden en vermijdt men dat dezelfde inlichtingen op vele platformen
ingevoerd moeten worden.

Met deze overeenkomst wil Visit.brussels de databank nog sterker maken en samenwerken met gemeenten om uitwisseling van gegevens mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat deze gegevens beter worden verspreid.

Anderlechts burgemeester Eric Tomas wou hierover het volgende kwijt: “Anderlecht is de
eerste gemeente die deze overeenkomst heeft getekend en een rechtstreekse
import van gegevens naar zijn gemeentelijke website heeft georganiseerd. In heel
Anderlecht worden heel wat evenementen georganiseerd en met deze overeenkomst
willen we deze activiteiten meer promoten bij de Anderlechtenaren en in heel het gewest.
Verder wordt het voor organisatoren van evenementen gemakkelijker om gegevens in te
geven”.

Door het platform agenda.brussels te gebruiken, plaatsen verenigingen, partners en
organisatoren van evenementen of activiteiten in Anderlecht de informatie rechtstreeks op
de gemeentelijke website www.anderlecht.be. Op die manier beschikt iedereen over een
volledige agenda met alles wat in onze gemeente gebeurt. Deze gegevens worden
gebruikt voor de agenda van de gemeentekrant Anderlecht Contact en de
communicatiekanalen van Escale du Nord en De Rinck. 


In de pers:

Communicatie

Toon enkel RAB / BKO
Nieuws
Nieuws

Hof van Beroep trekt concessierecht in, maar Brussels Expo zal het Koninklijk Circus toch tijdelijk uitbaten

Op basis van de klacht van concessiehouder Botanique besliste het Hof van Beroep om de uitbating van het Koninklijk Circus door Brussels Expo op te schorten tot volgend jaar. Het Hof van Beroep wees op 'partijdigheid en belangenvermenging’ bij het toekennen van de overeenkomst aan de Stad Brussel (via haar vzw Brussels Expo). In het Brusselse schepencollege dat over de concessieovereenkoms besliste, zetelden immers aankomend burgemeester Philippe Close, ex-burgemeester Yvan Mayeur, gemeenteraadslid Christian Ceux, (ontslagnemend) schepen Ans Persoons en schepen Geoffroy Coomans de Brachène - allemaal huidige of voormalige leden van Brussels Expo.Brussels Expo had het programma voor het komende seizoen echter al had uitgewerkt en ingepland voordat ze het nieuws van de opschorting kreeg. Ondanks de uitspraak van het Hof van Beroepbeslistet het college van schepenen en de burgemeester om Brussels Expo het Koninklijk Circus toch tijdelijk te laten beheren, om geen verlies en schadevergoedingen op te lopen. 
Beleid Culturele infrastructuur
Revue de presse

Een petitie voor het Wiertzmuseum

Het Europese Parlement heeft via een onofficiële deal met de Federale Regie der Gebouwen het huis en de tuin van kunstenaar Antoine Wiertz voor 1 euro in erfpacht gekregen, met de voorwaarde het te restaureren. Het huis en de tuin liggen naast het Wiertz-museum en zouden wel eigendom van de Belgische Staat blijven. Naar aanleiding daarvan werd een petitie gelanceerd om deze deal tegen te gaan. De burgers achter de petitie moedigen de Belgische Staat (en het Europese parlement) aan om samen na te denken over een innovatief project voor het Wiertzmuseum, het Leopoldpark en de omliggende buurt. 
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Europa
Nieuws
Nieuws

Veranderingen bij La Concertation

La Concertation des Centres Culturels Bruxellois verandert van naam en wordt "La Concertation - Action Culturelle Bruxelloise". Zo wil de organisatie nog meer haar dagelijkse werking en waarden benadrukken: openheid, nabijheid, partnerschap, uitwisseling en aanwezigheid op het terrein. Ook de nieuwe statuten van La Concertation werden goedgekeurd op de Algemene Vergadering. Organisaties die geen Centres culturels zijn, kunnen nu ook lid worden van de organisatie, terwijl dit vroeger niet het geval was. 
Artistieke & culturele sector