Meer zichtbaarheid voor lokale evenementen dankzij een overeenkomst tussen visit.brussels en de gemeente Anderlecht

De gemeente Anderlecht, het Centre culturel Escale du Nord en het Gemeenschapcentrum De Rinck hebben met visit.brussels een overeenkomst getekent om evenementen in Anderlecht op gewestelijk vlak te promoten en een rechtstreekse export van de gegevens van agenda.brussels mogelijk te maken door de organisatoren van evenementen via de verschillende communicatiemiddelen van de gemeente en de partners.


Persbericht - Gemeente Anderlecht

Meer zichtbaarheid voor Anderlechtse evenementen dankzij samenwerking met Visit.brussels

De gemeente Anderlecht heeft onlangs, samen met het Anderlechtse culturele
centrum Escale du Nord en gemeenschapscentrum De Rinck, een overeenkomst
met Visit.brussels ondertekend en dit op initiatief van burgemeester Eric Tomas,
Nederlandstalig cultuurschepen Elke Roex, Franstalig cultuurschepen Fabrice
Cumps en het schepencollege.

Het doel: in Anderlecht georganiseerde evenementen op gewestelijk vlak promoten en een
rechtstreekse export van de gegevens van agenda.brussels door de organisatoren van
evenementen via de verschillende communicatiemiddelen van de gemeente en de
partners mogelijk maken.

Sinds verschillende jaren beheert Visit.brussels via zijn website agenda.brussels een
gewestelijke gecentraliseerde databank met evenementen, manifestaties en culturele
trekpleisters in het Brussels gewest. Deze databank verzamelt activiteiten uit de 19
Brusselse gemeenten en wordt door de actoren uit de sector gevoed door middel van een
extranet. Zo wil men het voor organisatoren van evenementen gemakkelijker maken om
hun informatie te verspreiden en vermijdt men dat dezelfde inlichtingen op vele platformen
ingevoerd moeten worden.

Met deze overeenkomst wil Visit.brussels de databank nog sterker maken en samenwerken met gemeenten om uitwisseling van gegevens mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat deze gegevens beter worden verspreid.

Anderlechts burgemeester Eric Tomas wou hierover het volgende kwijt: “Anderlecht is de
eerste gemeente die deze overeenkomst heeft getekend en een rechtstreekse
import van gegevens naar zijn gemeentelijke website heeft georganiseerd. In heel
Anderlecht worden heel wat evenementen georganiseerd en met deze overeenkomst
willen we deze activiteiten meer promoten bij de Anderlechtenaren en in heel het gewest.
Verder wordt het voor organisatoren van evenementen gemakkelijker om gegevens in te
geven”.

Door het platform agenda.brussels te gebruiken, plaatsen verenigingen, partners en
organisatoren van evenementen of activiteiten in Anderlecht de informatie rechtstreeks op
de gemeentelijke website www.anderlecht.be. Op die manier beschikt iedereen over een
volledige agenda met alles wat in onze gemeente gebeurt. Deze gegevens worden
gebruikt voor de agenda van de gemeentekrant Anderlecht Contact en de
communicatiekanalen van Escale du Nord en De Rinck. 


In de pers:

Communicatie

Toon enkel RAB / BKO
Persbericht

Cultureel samenwerkingsakkoord Cultuur Culture | Samenwerking groeit: 160.000 euro voor 22 culturele projecten tussen Vlamingen en Franstaligen

In 2014 sloten de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap een cultureel akkoord. Onder impuls van Minister Gatz en Minister Greoli werd in een goede geest van samenwerkingsfederalisme uitvoering aan het akkoord gegeven. Het leidt ertoe dat er binnen het federale België meer overleg is over belangrijke dossiers als het kunstenaarsstatuut of cultuurcommunicatie in Brussel, en moedigen de Ministers tegelijk ook samenwerking en uitwisseling in de sector zelf aan. Voor de derde maal selecteren de Ministers uit een resem aanvragen 22 sterke culturele projecten die kennis, publiek en aanbod uitwisselen over de taalgrens.
Samenwerking
Revue de presse

Grensoverschrijdend gedrag: de culturele sector (NL en FR) reageert

Sinds de getuigenissen over Weinstein in Hollywood, de Bart De Pauw-affaire en de #MeToo-hashtag, kwam in België een groot debat op gang over grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector. Tijdens een parlementaire commissie rond dit thema, zei Vlaams Parlementslid Bart Caron (Groen) dat er zeer veel verzwegen wordt en er een doofpotmentaliteit heerst. Minister Sven Gatz denkt na over een apart meldpunt voor de culturele sector. 
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling