Persbericht | Protocolakkoord Brussels Gewest en het Centre Pompidou voor de oprichting van een grote cultuurpool in de Citroëngarage

Het Brussels Gewest en het Centre Pompidou ondertekenen een protocolakkoord voor de oprichting van een grote cultuurpool in de voormalige Citroëngarage aan het IJzerplein Minister-President Rudi Vervoort en de voorzitter het Centre Pompidou, Serge Lasvignes, kondigden donderdag op een gezamenlijke persconferentie de ondertekening van een protocolakkoord aan dat de vroegere Citroëngarage moet omvormen tot een cultuurpool van wereldformaat. 


Persbericht

Het Brussels Gewest en het Centre Pompidou ondertekenen een protocolakkoord voor de oprichting van een grote cultuurpool in de voormalige Citroëngarage aan het IJzerplein Minister-President Rudi Vervoort en de voorzitter het Centre Pompidou, Serge Lasvignes, kondigden donderdag op een gezamenlijke persconferentie de ondertekening van een protocolakkoord aan dat de vroegere Citroëngarage moet omvormen tot een cultuurpool van wereldformaat. 

Om dit streven concrete vorm te geven, kocht het Gewest het gebouw van de voormalige Citroëngarage aan het IJzerplein aan om het te laten herleven als emblematische cultuurplek waar onder meer een nieuw museum voor moderne en hedendaagse kunst onderdak moet vinden. Voor het wetenschappelijk project dat aan de basis hiervan moet liggen, wordt een samenwerking opgezet tussen het Gewest en het Centre Pompidou, alsook met het CIVA (Internationaal Centrum voor de Stad, de Architectuur en het Landschap). 

“Dit project plaatst een hefboom op de herwaardering van ons grondgebied, niet enkel omdat het de beide kanaaloevers opnieuw bij elkaar brengt, maar omdat het alles in zich draagt om uit te groeien tot cultureel vlaggenschip van het Brussels Gewest “, aldus Rudi Vervoort. 

Voor deze onderneming heeft de gewestelijke overheid gekozen voor het Centre Pompidou als partner, dat werken uit zijn bijzonder rijke collectie ter beschikking zal stellen. Dit cultuurinstituut met een catalogus van meer dan 120 000 werken geniet wereldwijde erkenning en de collectie van het Centre Pompidou is daarmee de voornaamste verzameling van moderne en hedendaagse kunst in Europa. Ze geldt als referentiegeheel voor kunst uit de twintigste en eenentwintigste eeuw. De verzameling beschikt zowel over grote historische kunstschatten als recentere aanwinsten uit de beeldende kunst, tekeningen, fotografie, nieuwe media, experimentele film, architectuur, design en industriële vormgeving. 

Het Brussels Gewest wenst ook gebruik te maken van de internationaal befaamde knowhow van de instelling. “Het Centre Pompidou zal meewerken aan de cultuurprogrammatie en brengt daarvoor zijn deskundigheid en ervaring binnen met cultuurengineering. Het zal advies en ondersteuning verstrekken voor de aankoopstrategie van de permanente collecties en bij de uitbouw van het museum”, bevestigt Voorzitter Serge Lasvignes. 

De samenwerking tussen het Gewest en het Centre Pompidou zal in twee fasen verlopen. De anticipatiefase is vervat in het protocolakkoord dat vandaag is ondertekend en moet de lijnen uitzetten voor het project. In de tweede fase wordt concrete invulling gegeven aan het geheel aan de hand van de regels die in de eerste fase zijn vastgelegd. 

In de loop van het laatste kwartaal van dit jaar schrijft het Gewest een architectuurwedstrijd uit voor de inrichting van de site. De anticipatiefase onder leiding van Yves Goldstein, die is aangesteld als zaakgelastigde van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, moet leiden tot conclusies eind juli 2017. 

Op grond hiervan ondertekenen het Gewest en het Centre Pompidou eind 2017 een structurele samenwerkings-overeenkomst. De opening van het museum is ten laatste voorzien voor 2020, met alvast een eerste tentoonstelling in 2018.


Image:  © Emmanuel Dunand /AFP/Getty Images

Citroën Artistieke & culturele sector Beleid Culturele infrastructuur Stadsontwikkeling

Toon enkel RAB / BKO
Nieuws
Nieuws

Hof van Beroep trekt concessierecht in, maar Brussels Expo zal het Koninklijk Circus toch tijdelijk uitbaten

Op basis van de klacht van concessiehouder Botanique besliste het Hof van Beroep om de uitbating van het Koninklijk Circus door Brussels Expo op te schorten tot volgend jaar. Het Hof van Beroep wees op 'partijdigheid en belangenvermenging’ bij het toekennen van de overeenkomst aan de Stad Brussel (via haar vzw Brussels Expo). In het Brusselse schepencollege dat over de concessieovereenkoms besliste, zetelden immers aankomend burgemeester Philippe Close, ex-burgemeester Yvan Mayeur, gemeenteraadslid Christian Ceux, (ontslagnemend) schepen Ans Persoons en schepen Geoffroy Coomans de Brachène - allemaal huidige of voormalige leden van Brussels Expo.Brussels Expo had het programma voor het komende seizoen echter al had uitgewerkt en ingepland voordat ze het nieuws van de opschorting kreeg. Ondanks de uitspraak van het Hof van Beroepbeslistet het college van schepenen en de burgemeester om Brussels Expo het Koninklijk Circus toch tijdelijk te laten beheren, om geen verlies en schadevergoedingen op te lopen. 
Beleid Culturele infrastructuur
Revue de presse

Een petitie voor het Wiertzmuseum

Het Europese Parlement heeft via een onofficiële deal met de Federale Regie der Gebouwen het huis en de tuin van kunstenaar Antoine Wiertz voor 1 euro in erfpacht gekregen, met de voorwaarde het te restaureren. Het huis en de tuin liggen naast het Wiertz-museum en zouden wel eigendom van de Belgische Staat blijven. Naar aanleiding daarvan werd een petitie gelanceerd om deze deal tegen te gaan. De burgers achter de petitie moedigen de Belgische Staat (en het Europese parlement) aan om samen na te denken over een innovatief project voor het Wiertzmuseum, het Leopoldpark en de omliggende buurt. 
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Europa
Nieuws
Nieuws

Veranderingen bij La Concertation

La Concertation des Centres Culturels Bruxellois verandert van naam en wordt "La Concertation - Action Culturelle Bruxelloise". Zo wil de organisatie nog meer haar dagelijkse werking en waarden benadrukken: openheid, nabijheid, partnerschap, uitwisseling en aanwezigheid op het terrein. Ook de nieuwe statuten van La Concertation werden goedgekeurd op de Algemene Vergadering. Organisaties die geen Centres culturels zijn, kunnen nu ook lid worden van de organisatie, terwijl dit vroeger niet het geval was. 
Artistieke & culturele sector