Pers | Brusselse theatercafés krijgen extra subsidies

De Brussels theatercafés hebben het steeds moeilijk om te overleven met de weinige subsidies die ze krijgen. Om de theatercafés een steuntje in de rug te geven, maakt Fadila Lanaan (PS) nu 50.000 euro vrij

Brussel kent 16 erkende theatercafés, waaronder La Samaritaine, L’Os à Moelle en The Music Village, ZoARt Music, Les Lundis D'Hortense, ... Veel van deze plaatsen zijn gereputeerd voor hun vernieuwende programmatie en het steunen van jong opkomend talent. Toch dreigen heel wat theatercafés hun deuren te sluiten door financiele problemen. De meeste krijgen zeer weinig structurele steun van COCOF. Zo krijgt bijvoorbeeld L'Os à Moelle in Schaerbeek amper 5000 euro structurele subsidie. De organisatie moest enkele maanden geleden haar publiek oproepen om donaties te schenken, omdat ze bijna 30.000 in het rood stond. Fadila Lanaan beslist nu om iets te doen aan deze crisis; ze maakt 50.000 euro extra budget vrij voor het volgende seizoen. Om in aanmerking te komen voor deze subsidies, moeten theatercafés jonge artiesten opnemen en promoten via hun  programmatie. 

Daarnaast organiseert visit.brussels in samenwerking met de theatercafés van 9 tot 12 november2016 een weekend met een promotiecampagne en een speciale programmatie in alle erkende zalen.  

BRONNEN: 

"Extra subsidies voor Brusselse theatercafés", bruzz.be, 21/06/16
Lhuillier, "Les cafés-théâtres respirent", lesoir.be, 21/06/16

Beleid Toerisme

Toon enkel RAB / BKO
Persbericht

Cultureel samenwerkingsakkoord Cultuur Culture | Samenwerking groeit: 160.000 euro voor 22 culturele projecten tussen Vlamingen en Franstaligen

In 2014 sloten de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap een cultureel akkoord. Onder impuls van Minister Gatz en Minister Greoli werd in een goede geest van samenwerkingsfederalisme uitvoering aan het akkoord gegeven. Het leidt ertoe dat er binnen het federale België meer overleg is over belangrijke dossiers als het kunstenaarsstatuut of cultuurcommunicatie in Brussel, en moedigen de Ministers tegelijk ook samenwerking en uitwisseling in de sector zelf aan. Voor de derde maal selecteren de Ministers uit een resem aanvragen 22 sterke culturele projecten die kennis, publiek en aanbod uitwisselen over de taalgrens.
Samenwerking
Revue de presse

Grensoverschrijdend gedrag: de culturele sector (NL en FR) reageert

Sinds de getuigenissen over Weinstein in Hollywood, de Bart De Pauw-affaire en de #MeToo-hashtag, kwam in België een groot debat op gang over grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector. Tijdens een parlementaire commissie rond dit thema, zei Vlaams Parlementslid Bart Caron (Groen) dat er zeer veel verzwegen wordt en er een doofpotmentaliteit heerst. Minister Sven Gatz denkt na over een apart meldpunt voor de culturele sector. 
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling