Communiqué de presse

Oprichting van het label "United Stages" met eerste solidaire mars voor migranten

Verschillende culturele spelers zijn al enkele maanden geregeld samengekomen om concrete acties op te zetten om solidariteit te betuigen voor vluchtelingen en migranten. Vanuit deze behoefte om zich te verenigen en zich te engageren werd een label opgericht: Unites Stages. De labelhouders organiseren op 18 juni ook een mars van solidaire burgers, in een feestelijke en gezellige sfeer, om op te roepen tot een echt en menselijker opvangbeleid. [persbericht in het Frans]
Beleid Diversiteit
Persbericht

IMC Cultuur | Participatie en Educatie centraal in het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

De tweede zitting van de IMC Cultuur, het interministerieel overlegorgaan tussen de verschillende overheden van het land over culturele aangelegenheden, heeft op 2 mei plaatsgevonden in het Centrum voor Hedendaagse Kunsten Wiels. De ministers hebben voor het eerst van gedachten gewisseld rond gemeenschappelijke acties en thema’s tijdens Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed (2018).
Beleid
1 2 3 4 5 6 7 8 9