Cultuurpool Citroën: 7 geselecteerde teams voor het internationale architectuurwedstrijd

In het kader van de architectuurwedstrijd voor de Cultuurpool Citroën heeft de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) 7 finalisten geselecteerd uit de 92 inzendingen die binnenkwamen voor de reconversie van de Citroëngarage aan het kanaal van Brussel.


De 7 multidisciplinaire teams (met minimaal expertise in architectuur, stabiliteit, speciale technieken, akoestiek, EPB-coördinatie, veiligheids- en gezondheidscoördinatie) die doorgaan naar de tweede selectieronde moeten nu uiterlijk 23 december 2017 een projectontwerp indienen met hun visie op de toekomstige cultuurpool. Na de analyse van de voorstellen door een internationale jury onder voorzitterschap van Roger Diener zal de MSI ten laatste in maart 2018 de toekomstige ontwerper van de Cultuurpool Citroën benoemen. 
Hierbij in alfabetische volgorde de 7 teams die werden geselecteerd na de eerste ronde:

  • 51N4E / CARUSO ST JOHN ARCHITECTS
  • ADVVT / AGWA / 6A
  • DILLER SCOFIDIO + RENFRO / JDS ARCHITECTS
  • LHOAS & LHOAS / ORTNER & ORTNER
  • NOA / EM2N / SERGISON BATES
  • OFFICE / CHRIST & GANTENBEIN
  • OMA

Nieuw model

Het selectiecomité dat de MSI samenstelde om de kwaliteit van de inzendingen te beoordelen, was bijzonder te spreken over het zeer hoge niveau dat al werd bereikt in de eerste ronde van de wedstrijd.

Het comité verrichtte een grondig onderzoek van de 92 inzendingen op basis van de criteria van de aanbesteding, die erop waren gericht om uit te komen bij het multidisciplinaire team dat het beste in staat zal zijn om de uitdagingen en ambities van het project te vervullen, zoals al beschreven in de documenten van de aanbesteding: ‘De Citroën Cultuurpool zal zijn eigen model, meer bepaald dat van cultuurinstrument in beweging, moeten uitvinden. Het project nodigt uit tot innovatie, verbindt disciplines met elkaar, vormt, zowel voor de creatievelingen als voor het publiek een flexibel instrument dat zich aanpast aan de voortdurende culturele mutaties en zelf het begrip flexibiliteit uitademt. Het project richt zich op de stad en de omliggende wijken, wil een ontmoetingsplek zijn voor zo veel mogelijk bezoekers, een echt instrument van ‘samen leven’. Het project moet rekening houden met de integratie in de stad, de wijk en in relatie met de omliggende openbare ruimte; het neerzetten van het programma in een bestaand gebouw met grote patrimoniale waarde; het organiseren van de binnenruimtes en de valorisatie daarvan ten opzichte van het programma; het beheer van de verschillende circulatiestromen (publiek, privé, logistiek,…); de technische kwaliteit van de gebouwen, zowel bij de bouw/renovatie, maar ook tijdens de volledige levensduur van het gebouw; de naleving van het budget.’

Internationaal cultuurcentrum

De MSI kocht het emblematische gebouw van de Citroëngarage voor de ontwikkeling van de internationale cultuurpool die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nastreeft. Na de reconversie komt hier:

  • een museum voor moderne en hedendaagse kunst (15.000 m2);
  • een architectuurcentrum (10.000 m2);
  • een uitnodigende openbare ruimte met een culturele, educatieve en recreatieve functie (10.000 m2).

Het budget voor het project bedraagt 125.000.000 euro excl. btw.

Meer info: www.cultuurpoolcitroen.brussels.


Persoverzicht:

Citroën Culturele infrastructuur Stadsontwikkeling

Toon enkel RAB / BKO
Nieuws
Nieuws

Hof van Beroep trekt concessierecht in, maar Brussels Expo zal het Koninklijk Circus toch tijdelijk uitbaten

Op basis van de klacht van concessiehouder Botanique besliste het Hof van Beroep om de uitbating van het Koninklijk Circus door Brussels Expo op te schorten tot volgend jaar. Het Hof van Beroep wees op 'partijdigheid en belangenvermenging’ bij het toekennen van de overeenkomst aan de Stad Brussel (via haar vzw Brussels Expo). In het Brusselse schepencollege dat over de concessieovereenkoms besliste, zetelden immers aankomend burgemeester Philippe Close, ex-burgemeester Yvan Mayeur, gemeenteraadslid Christian Ceux, (ontslagnemend) schepen Ans Persoons en schepen Geoffroy Coomans de Brachène - allemaal huidige of voormalige leden van Brussels Expo.Brussels Expo had het programma voor het komende seizoen echter al had uitgewerkt en ingepland voordat ze het nieuws van de opschorting kreeg. Ondanks de uitspraak van het Hof van Beroepbeslistet het college van schepenen en de burgemeester om Brussels Expo het Koninklijk Circus toch tijdelijk te laten beheren, om geen verlies en schadevergoedingen op te lopen. 
Beleid Culturele infrastructuur
Revue de presse

Een petitie voor het Wiertzmuseum

Het Europese Parlement heeft via een onofficiële deal met de Federale Regie der Gebouwen het huis en de tuin van kunstenaar Antoine Wiertz voor 1 euro in erfpacht gekregen, met de voorwaarde het te restaureren. Het huis en de tuin liggen naast het Wiertz-museum en zouden wel eigendom van de Belgische Staat blijven. Naar aanleiding daarvan werd een petitie gelanceerd om deze deal tegen te gaan. De burgers achter de petitie moedigen de Belgische Staat (en het Europese parlement) aan om samen na te denken over een innovatief project voor het Wiertzmuseum, het Leopoldpark en de omliggende buurt. 
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Europa
Nieuws
Nieuws

Veranderingen bij La Concertation

La Concertation des Centres Culturels Bruxellois verandert van naam en wordt "La Concertation - Action Culturelle Bruxelloise". Zo wil de organisatie nog meer haar dagelijkse werking en waarden benadrukken: openheid, nabijheid, partnerschap, uitwisseling en aanwezigheid op het terrein. Ook de nieuwe statuten van La Concertation werden goedgekeurd op de Algemene Vergadering. Organisaties die geen Centres culturels zijn, kunnen nu ook lid worden van de organisatie, terwijl dit vroeger niet het geval was. 
Artistieke & culturele sector