Huis van de Europese geschiedenis | Opening op 6 mei 2017

Op zaterdag 6 mei 2017 opent het Huis van de Europese geschiedenis in het Leopoldpark haar deuren voor de eerste keer, enkele dagen voor de . Dit nieuw museum la Maison de l'Histoire Européenne, située dans le Parc Léopold, ouvrira ses portes pour la première fois, quelques jours avant la Journée de l'Europe, le 9 mai.

Het project, dat al sinds de vroege jaren 2000 op tafel lag, kende een lange en moeilijke ontstaansgeschiedenis met veel vertragingen, waaronder de recen bouwproblemen in het historische Eastmangebouw waar het museum gevestigd is.

Het Huis van de Europese geschiedenis bevindt zich in het prachtig gerenoveerde Eastmangebouw in het schaduwrijke  Leopoldpark. De collectie van het museum is te bewonderen in alle 24 officiële talen van de Europese Unie en de toegang is gratis. Voor scholen, gezinnen en groepen biedt het museum programma's op maat waardoor iedereen een boeiende belevenis te wachten staat.
PERMANENTE TENTOONSTELLING
De permanente tentoonstelling van het Huis van de Europese geschiedenis voert de bezoeker mee langs de hoofdlijnen  van de Europese geschiedenis. Om de tumultueuze gebeurtenissen van de twintigste eeuw beter te kunnen begrijpen, maakt de bezoeker eerst en vooral kennis met de overtuigingen en denkbeelden die vorm gaven aan de negentiende eeuw, toen Europa "toetrad tot de moderniteit", waarna de tentoonstelling de aandacht verlegt naar de periode die Europa deed wegzinken in oorlog en vernieling. Verderop verneemt de bezoeker hoe mensen op zoek gingen naar een beter leven in een Europa dat steeds hechter werd. Het museum wil aanzetten tot reflectie over het Europa van vandaag, over de status en positie van de Europese Unie en over de wijzen  waarop iedereen mee vorm kan geven aan de toekomst van Europa.

Pers:


Foto ©historia-europa.ep.eu

Europa

Toon enkel RAB / BKO
Persbericht

Cultureel samenwerkingsakkoord Cultuur Culture | Samenwerking groeit: 160.000 euro voor 22 culturele projecten tussen Vlamingen en Franstaligen

In 2014 sloten de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap een cultureel akkoord. Onder impuls van Minister Gatz en Minister Greoli werd in een goede geest van samenwerkingsfederalisme uitvoering aan het akkoord gegeven. Het leidt ertoe dat er binnen het federale België meer overleg is over belangrijke dossiers als het kunstenaarsstatuut of cultuurcommunicatie in Brussel, en moedigen de Ministers tegelijk ook samenwerking en uitwisseling in de sector zelf aan. Voor de derde maal selecteren de Ministers uit een resem aanvragen 22 sterke culturele projecten die kennis, publiek en aanbod uitwisselen over de taalgrens.
Samenwerking
Revue de presse

Grensoverschrijdend gedrag: de culturele sector (NL en FR) reageert

Sinds de getuigenissen over Weinstein in Hollywood, de Bart De Pauw-affaire en de #MeToo-hashtag, kwam in België een groot debat op gang over grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector. Tijdens een parlementaire commissie rond dit thema, zei Vlaams Parlementslid Bart Caron (Groen) dat er zeer veel verzwegen wordt en er een doofpotmentaliteit heerst. Minister Sven Gatz denkt na over een apart meldpunt voor de culturele sector. 
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling