FWB | Aangepast budget 2017: meer dan drie miljoen voor de herwaardering van de culturele sector

Dit item bestaat niet in deze taal

Op donderdag 17 mei presenteerde de Franse Gemeenschap hun aangepaste budget voor 2017. Alda Greoli, Minister voor Cultuur, kondigde op dat moment ook aan dat er een supplementaire steun van 3,2 miljoen euro wordt voorzien voor de culturele sector. [artikel in het Frans]


Jeudi 17 mai, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a présenté son budget ajusté 2017. A cette occasion, la Ministre de la Culture, Alda Greoli, a annoncé un soutien complémentaire à des contrats programmes ou conventions existants à hauteur de 3,2 millions d’euros.

Communiqué de presse - 11/05/2017 - Alda GREOLI

Budget 2017 ajusté: plus de trois millions de revalorisation des secteurs culturels

Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a présenté son budget ajusté 2017, ce jeudi 17 mai. A cette occasion, la Ministre de la Culture, de l’Enfance et de l’Education permanente Alda Greoli se réjouit de l’accord intervenu sur cet ajustement budgétaire qui permet au gouvernement d’atteindre ses objectifs et d’honorer plusieurs engagements, notamment un soutien complémentaire à des contrats programmes ou conventions existants à hauteur de 3,2 millions d’euros.

Un soutien complémentaire en priorité pour l’emploi

Différents secteurs culturels ont connu depuis plusieurs années une stagnation  voire une régression de leurs moyens budgétaires, pour diverses raisons. Des représentants de différents secteurs culturels en avaient fait part en ce début d’année à la Ministre de la Culture. Selon eux, cette situation a des conséquences autant en termes d’emploi que de productions propres. Comme elle s’y était engagée alors, la Ministre Alda Greoli a proposé à ses collègues de Gouvernement d’apporter un soutien complémentaire à des contrats programmes ou conventions existants à l’occasion de l’ajustement 2017.
 
Alda Greoli : « Le Gouvernement a répondu favorablement à ma demande de libérer des moyens pour un secteur particulièrement éprouvé depuis plusieurs années. La majeure partie de ces moyens sera dévolue à l’emploi artistique, là où c’est possible. Je pense en particulier aux arts de la scène mais d’autres secteurs tels que les musées ou les bibliothèques sont aussi concernés. Nous avons veillé à ce que cet effort concerne au premier chef des secteurs que nous n’avons pu aider dès le budget initial 2017. »
 
Les soutiens complémentaires atteindront 3,2 millions au total, dont deux millions viendront renforcer l’emploi artistique en arts de la scène  (théâtre, musique, arts forains, danse…). Le solde sera réparti entre le secteur des lettres (bibliothèques, librairies…), du patrimoine (musées, arts plastiques, centre d’archives privés…), le socioculturel (centres culturels, centres d'expression et de créativité, éducation permanente) et le pluridisciplinaire.

Beleid

Toon enkel RAB / BKO
Nieuws
Nieuws

Hof van Beroep trekt concessierecht in, maar Brussels Expo zal het Koninklijk Circus toch tijdelijk uitbaten

Op basis van de klacht van concessiehouder Botanique besliste het Hof van Beroep om de uitbating van het Koninklijk Circus door Brussels Expo op te schorten tot volgend jaar. Het Hof van Beroep wees op 'partijdigheid en belangenvermenging’ bij het toekennen van de overeenkomst aan de Stad Brussel (via haar vzw Brussels Expo). In het Brusselse schepencollege dat over de concessieovereenkoms besliste, zetelden immers aankomend burgemeester Philippe Close, ex-burgemeester Yvan Mayeur, gemeenteraadslid Christian Ceux, (ontslagnemend) schepen Ans Persoons en schepen Geoffroy Coomans de Brachène - allemaal huidige of voormalige leden van Brussels Expo.Brussels Expo had het programma voor het komende seizoen echter al had uitgewerkt en ingepland voordat ze het nieuws van de opschorting kreeg. Ondanks de uitspraak van het Hof van Beroepbeslistet het college van schepenen en de burgemeester om Brussels Expo het Koninklijk Circus toch tijdelijk te laten beheren, om geen verlies en schadevergoedingen op te lopen. 
Beleid Culturele infrastructuur
Revue de presse

Een petitie voor het Wiertzmuseum

Het Europese Parlement heeft via een onofficiële deal met de Federale Regie der Gebouwen het huis en de tuin van kunstenaar Antoine Wiertz voor 1 euro in erfpacht gekregen, met de voorwaarde het te restaureren. Het huis en de tuin liggen naast het Wiertz-museum en zouden wel eigendom van de Belgische Staat blijven. Naar aanleiding daarvan werd een petitie gelanceerd om deze deal tegen te gaan. De burgers achter de petitie moedigen de Belgische Staat (en het Europese parlement) aan om samen na te denken over een innovatief project voor het Wiertzmuseum, het Leopoldpark en de omliggende buurt. 
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Europa
Nieuws
Nieuws

Veranderingen bij La Concertation

La Concertation des Centres Culturels Bruxellois verandert van naam en wordt "La Concertation - Action Culturelle Bruxelloise". Zo wil de organisatie nog meer haar dagelijkse werking en waarden benadrukken: openheid, nabijheid, partnerschap, uitwisseling en aanwezigheid op het terrein. Ook de nieuwe statuten van La Concertation werden goedgekeurd op de Algemene Vergadering. Organisaties die geen Centres culturels zijn, kunnen nu ook lid worden van de organisatie, terwijl dit vroeger niet het geval was. 
Artistieke & culturele sector