Bruzz - Vlaams-Brusselse Media | Nieuwe mediamerk

Vanaf 20 april 2016 verdwijnen FM Brussel, TV Brussel, Brussel Deze Week, Agenda en brusselnieuws.be en komt BRUZZ in de plaats.Vanaf 20 april wordt de Vlaams-Brusselse Media (FM Brussel, TV Brussel, Brussel Deze Week, Agenda en brusselnieuws.be ) BRUZZ, een nieuw mediamerk voor online, radio, televisie en print. 

Persbericht

 BRUZZ: de nieuwe referentie voor Brussel

De Vlaams-Brusselse Media lanceren BRUZZ, een gloednieuw mediamerk voor online, radio, televisie en print.

FM Brussel, TV Brussel, Brussel Deze Week, Agenda en brusselnieuws.be verdwijnen. In de plaats komt BRUZZ, één merknaam die staat voor alles wat er gebeurt in Brussel. Met als baseline ‘You Are the City’ richt BRUZZ zich tot iedereen die gebruik maakt van de stad.

BRUZZ is ook de start van een nieuwe manier van werken. Zo wil BRUZZ inspelen op het continu vernieuwende mediagebruik. Een gecentraliseerde redactiewerking moet het mediabedrijf nog sterker maken. Dankzij samenwerkingsverbanden met partners kom je BRUZZ ook tegen op andere kanalen.

Jeroen Roppe, Algemeen Hoofdredacteur van BRUZZ licht toe: “Morgen geven we het startschot van BRUZZ, het begin van een samenwerking met iedereen die actief is in de stad.”


Communicatie

Toon enkel RAB / BKO
Persbericht

Cultureel samenwerkingsakkoord Cultuur Culture | Samenwerking groeit: 160.000 euro voor 22 culturele projecten tussen Vlamingen en Franstaligen

In 2014 sloten de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap een cultureel akkoord. Onder impuls van Minister Gatz en Minister Greoli werd in een goede geest van samenwerkingsfederalisme uitvoering aan het akkoord gegeven. Het leidt ertoe dat er binnen het federale België meer overleg is over belangrijke dossiers als het kunstenaarsstatuut of cultuurcommunicatie in Brussel, en moedigen de Ministers tegelijk ook samenwerking en uitwisseling in de sector zelf aan. Voor de derde maal selecteren de Ministers uit een resem aanvragen 22 sterke culturele projecten die kennis, publiek en aanbod uitwisselen over de taalgrens.
Samenwerking
Revue de presse

Grensoverschrijdend gedrag: de culturele sector (NL en FR) reageert

Sinds de getuigenissen over Weinstein in Hollywood, de Bart De Pauw-affaire en de #MeToo-hashtag, kwam in België een groot debat op gang over grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector. Tijdens een parlementaire commissie rond dit thema, zei Vlaams Parlementslid Bart Caron (Groen) dat er zeer veel verzwegen wordt en er een doofpotmentaliteit heerst. Minister Sven Gatz denkt na over een apart meldpunt voor de culturele sector. 
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling