BRUZZ | Lancering van het nieuwe magazine

Op woensdag 19 april werd de nieuwe BRUZZ gelanceerd. Het magazine, dat uitgebracht wordt door de Vlaams-Brusselse Media en het vroegere Agenda Magazine en Brussel Deze Week vervangt, bestaat vanaf nu als tweezijdig magazine. Het meertalige aspect, dat erg gewaardeerd werd  in Agenda Magazine, blijft behouden, zowel als de redactionele keuze om het werk van Brusselse kunstenaars en het alternatieve culturele circuit te belichten. 

Even ter herinnering. De Vlaams-Brusselse Media, gefinanceerd door de Vlaamse Gemeenschap en de VGC, kondigden in 2016 een hervorming aan van hun communicatiemiddelen. Daaronder viel ook het drietalige Agenda Magazine, een geliefde tool bij de culturele actoren en cultuurliefhebbers: het magazine was immers een perfect voorbeeld van een taal- en gemeenschapsoverschrijdend medium en belichtte daarnaast ook het alternatieve en minder bekende culturele circuit in Brussel dankzij de expertise van haar redactionele team. 

Het oorspronkelijke idee van de VBM was om het culturele magazine - dat meertalig zou blijven - als leaflet in het actualiteitsmagazine - enkel Nederlandstalig - te steken. Dit zou de zichtbaarheid bij het Frans- en anderstalige publiek erg inperken en botste daarom op heel wat kritiek en standpuntinnames. Zo kwam er al snel reactie van de communicatieverantwoordelijken van de culturele sector en schreef RAB/BKO zelf ook zelf een persbericht (hier te lezen >>>) om de verschillende overheden te wijzen op het belang van deze tool en ze op te roepen om het moment aan te grijpen om echt werk te maken van een gedeeld communicatiemiddel voor Brussel. De oproep vond ingang en leidde tot meer dialoog met en tussen de verschillende overheden over het opzetten van een reële culturele communicatiestrategie voor Brussel. Ook de oproep van de communicatie-actoren viel duidelijk niet in dovemansoren want uiteindelijk koos VBM voor een omkeerbaar formaat (ook wel "tête-bêche" genoemd in de uitgeverswereld). Door langs de ene kant een meertalig magazine te behouden met inhoud over Brusselse kunstenaars en de alternatieve culturele circuit, biedt de VBM toch een compromis tussen hun oorspronkelijk idee en de Brusselse realiteit. 

Daarnaast blijft RAB/BKO zal haar werk en reflectie uiteraard verderzetten rond het thema van de cultuurcommunicatie in Brussel. 

Presse: Nieuw BRUZZ-magazine: 'Nog meer uitzoomen en meer duiding', 18/04/17, bruzz.be

Communicatie

Toon enkel RAB / BKO
Persbericht

Cultureel samenwerkingsakkoord Cultuur Culture | Samenwerking groeit: 160.000 euro voor 22 culturele projecten tussen Vlamingen en Franstaligen

In 2014 sloten de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap een cultureel akkoord. Onder impuls van Minister Gatz en Minister Greoli werd in een goede geest van samenwerkingsfederalisme uitvoering aan het akkoord gegeven. Het leidt ertoe dat er binnen het federale België meer overleg is over belangrijke dossiers als het kunstenaarsstatuut of cultuurcommunicatie in Brussel, en moedigen de Ministers tegelijk ook samenwerking en uitwisseling in de sector zelf aan. Voor de derde maal selecteren de Ministers uit een resem aanvragen 22 sterke culturele projecten die kennis, publiek en aanbod uitwisselen over de taalgrens.
Samenwerking
Revue de presse

Grensoverschrijdend gedrag: de culturele sector (NL en FR) reageert

Sinds de getuigenissen over Weinstein in Hollywood, de Bart De Pauw-affaire en de #MeToo-hashtag, kwam in België een groot debat op gang over grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector. Tijdens een parlementaire commissie rond dit thema, zei Vlaams Parlementslid Bart Caron (Groen) dat er zeer veel verzwegen wordt en er een doofpotmentaliteit heerst. Minister Sven Gatz denkt na over een apart meldpunt voor de culturele sector. 
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling