BKO | Nieuwe voorzitter en vice-voorzitter

Tijdens de eerste vergadering van de nieuwe Raad van Bestuur (12 oktober) werden ook een nieuwe voorzitter en vice-voorzitter van het netwerk aangesteld. 

Tom Bonte (Beursschouwburg) en Ann Olaerts (Ritcs School of Arts) nemen respectievelijk als voorzitter en vice-voorzitter de taak van Piet De Coster (Bronks) over. BKO dankt Piet van harte voor de twee aangename jaren als voorzitter, en voor de ondersteuning bij de splitsing van BKO en Lasso vzw en bij de grondige verandering van de statuten en de organisatiestructuur.

Naast de (vice-)voorzitter werd ook een nieuw Coördinatiebureau verkozen binnen de leden van de Raad van Bestuur. Zij zullen het netwerk inhoudelijk opvolgen en komen om de zes weken samen, steeds met her Coördinatiebureau van RAB. Volgende personen maken deel uit van dit bureau:

  • Tom Bonte, Beursschouwburg
  • Piet De Coster, Bronks
  • Karlien Van Hoonacker, De Pianofabriek Kunstenwerkplaats
  • Ann Olaerts, Ritcs School of Arts
  • Nathalie De Boelpaep, Zinnema

Met deze laatste stap, is de hervorming van BKO een afgerond feit!


Toon enkel RAB / BKO
Persbericht

Cultureel samenwerkingsakkoord Cultuur Culture | Samenwerking groeit: 160.000 euro voor 22 culturele projecten tussen Vlamingen en Franstaligen

In 2014 sloten de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap een cultureel akkoord. Onder impuls van Minister Gatz en Minister Greoli werd in een goede geest van samenwerkingsfederalisme uitvoering aan het akkoord gegeven. Het leidt ertoe dat er binnen het federale België meer overleg is over belangrijke dossiers als het kunstenaarsstatuut of cultuurcommunicatie in Brussel, en moedigen de Ministers tegelijk ook samenwerking en uitwisseling in de sector zelf aan. Voor de derde maal selecteren de Ministers uit een resem aanvragen 22 sterke culturele projecten die kennis, publiek en aanbod uitwisselen over de taalgrens.
Samenwerking
Revue de presse

Grensoverschrijdend gedrag: de culturele sector (NL en FR) reageert

Sinds de getuigenissen over Weinstein in Hollywood, de Bart De Pauw-affaire en de #MeToo-hashtag, kwam in België een groot debat op gang over grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector. Tijdens een parlementaire commissie rond dit thema, zei Vlaams Parlementslid Bart Caron (Groen) dat er zeer veel verzwegen wordt en er een doofpotmentaliteit heerst. Minister Sven Gatz denkt na over een apart meldpunt voor de culturele sector. 
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling