BKO | Révision des statuts et de la structure

Les nouveaux statuts de la vzw Brussels Kunstenoverleg ont été approuvés, donnant lieu à une nouvelle structure organisationnelle au BKO, similaire à celle déjà en application au RAB. [article en néerlandais]


Raadpleeg hier de nieuwe statuten van BKO vzw en het Huishoudelijk reglement.

Het Brussels Kunstenoverleg (BKO) mag in 2017 vijftien kaarsjes uitblazen! Sinds de opstart in 2002 (en op informele wijze eigenlijk al sinds 2000) groeide het netwerk uit tot een belangrijke actor in Brussel als het gaat over kunst en cultuur. Samen met de zusterorganisatie Réseau des Arts à Bruxelles (RAB), verenigt BKO meer dan 170 Brusselse kunstenorganisaties

Niet alleen het aantal leden nam gestaag toe maar ook de missie van BKO en RAB breidde uit: de samenwerking met RAB wordt steeds intensiever en de netwerken worden meer en meer aanzien als aanspreekpunt en vertegenwoordiger van de Brusselse culturele sector. Het werd bijgevolg ook tijd om de organisatiestructuur van de vzw onder handen te nemen.

Wat zal er veranderen?

Tot op heden wordt de vzw aangestuurd door kleine Algemene Vergadering en Raad van Bestuur. Om de betrokkenheid van de leden te verhogen en meer transparantie te hebben, werd beslist dat alle kernleden van het BKO ook officieel lid worden van de Algemene Vergadering die jaarlijks één keer samenkomt. Geïnteresseerde leden zullen zich vervolgens kandidaat kunnen stellen om deel uit te maken van de Raad van Bestuur die de werking van meer nabij opvolgt op inhoudelijk en zakelijk vlak.

Daarnaast zal een onderscheid gemaakt worden tussen effectieve leden en toegetreden leden, waarbij enkel de eerste stemrecht hebben tijdens de Algemene Vergadering. Verder kunnen alle leden deelnemen aan alle activiteiten. Meer informatie over het onderscheid tussen de twee leden kan je nalezen in de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement die beide beschikbaar zijn in PDF bovenaan deze pagina. 

Welke zijn de volgende stappen?

Deze manier van werken wordt reeds gehanteerd door RAB, maar bijvoorbeeld ook door Overleg Kunstenorganisaties (Oko). De aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de huidige Algemene Vergadering op 23 juni 2017. Deze aanpassingen werden reeds toegelicht tijdens de ledenbijeenkomst van 13 maart.

Om de administratieve procedure te verlichten, werd de aanvraag tot lidmaatschap gekoppeld aan het betalen van de lidmaatschapsbijdrage 2017: alle organisaties hebben deze factuur eind juni ontvangen, en met de betaling van de factuur wordt beschouwd dat de organisatie effectief of toegetreden lid* wordt van Brussels Kunstenoverleg vzw. Er werd ook gevraagd een infofiche in te vullen waarin aangeduid moet worden wie de organisatie zal vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering en of men zich wenst kandidaat te stellen voor de Raad van Bestuur (enkel voor effectieve leden). De formulieren kunnen ook ingevuld worden via onderstaande links:

Infofiche effectieve leden >>>

Infofiche toegetreden leden >>>

Op 14 september 2017 om 14.00u in De Munt vindt vervolgens een Buitengewone Algemene Vergadering plaats waarop de nieuwe leden van de Algemene Vergadering (jullie dus!) aanvaard zullen worden, en er gestemd zal worden voor een nieuwe Raad van Bestuur. Noteer alvast deze datum in jouw agenda! Aansluitend vindt een RAB/BKO Directieoverleg plaats waarvoor je reeds een save the date ontvangen hebt via mail.


* Definitie effectief en toegetreden lid:

Op 23 juni 2017 werden de statuten van het Brussels Kunstenoverleg vzw grondig gewijzigd en werd ook de definitie van de effectieve en toegetreden leden aangepast met de bedoeling deze beter af te stemmen op de huidige realiteit van de Brusselse kunstensector. Voor enkele organisaties die vroeger toegetreden lid waren, betekent dit dat ze vanaf heden effectief lid kunnen worden.

Volgende definities werden in de statuten en het huishoudelijk reglement opgenomen:

Een effectief lid voldoet aan volgende criteria: De organisatie moet een rechtspersoon zijn met gepubliceerde statuten in het Nederlands en maatschappelijke zetel in Brussel, die op een professionele wijze artistiek werk ontwikkelt, presenteert en/of ondersteunt en die tevens een band heeft met de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en/of één van de 19 Brusselse gemeenten.

Een toegetreden lid is een rechtspersoon die een link heeft met de Brusselse culturele sector, die de vereniging wenst te ondersteunen of deel te nemen aan de activiteiten en die niet beantwoordt aan de voorwaarden om werkend lid te worden.

Juste montrer RAB / BKO
Actu
Actu

Une application pour trouver le parking public le plus proche

La Région lance l'application parking.brussels permettant de visualiser, sur Bruxelles, les parkings publics à proximité d'un lieu ainsi que les places qui y sont encore disponibles. En complémentarité d'un encouragement à la mobilité douce, cet outil peut être intéressant à mentionner dans la communication des lieux culturels (moins de voitures dans les rues de Bruxelles signifie aussi une ville plus agréable à vivre).
Communication
Revue de presse

La plainte du Botanique déclarée fondée par la Cour d'Appel

En novembre, et suite à la publication d'un appel d'offres au délai très court, la Ville de Bruxelles accordait l'exploitation du Cirque Royal à l'asbl Brussels Expo. Néanmoins, suite à une plainte déposée par le Botanique, la Cour d'Appel a reconnu l'absence d'impartialité lors de la prise de décision, soulignant notamment, que plusieurs mandataires ayant voté celle-ci étaient également membres du C.A. de Brussels Expo.
Politique Infrastructures culturelles
Revue de presse

Une pétition pour le Musée Wiertz

Suite à l'annonce de la cession, pour un euro symbolique, de la maison et du jardin de l’artiste Antoine Wiertz - abritant un musée exposant les œuvres monumentales du peintre - par le Service public fédéral de l’Intérieur au Parlement européen, une pétition circule actuellement pour demander à l'Etat belge de renoncer à cette "vente". Les citoyens encouragent les autorités, y compris européennes, à plutôt réfléchir, ensemble, à un projet porteur d'avenir sur le site du Musée Wiertz, du Parc Léopold et leurs abords.
Secteur artistique & culturel Infrastructures culturelles Europe
Actu
Actu

Du changement à La Concertation

La Concertation des Centres Culturels Bruxellois devient "La Concertation - Action Culturelle Bruxelloise". Par ce changement, les Centres culturels bruxellois, qui ont créé cette ASBL, ont voulu que l’appellation du projet s’approche encore plus de leur pratique quotidienne d’ouverture, de partenariat, de mise en commun et de présence sur le terrain. Cette volonté trouve également son écho dans la validation par l’Assemblée générale des nouveaux statuts qui facilitent et offrent une place égale à tous les membres qui souhaitent adhérer à La Concertation.
Secteur artistique & culturel